Терапия на двойката

Това се случва във вашата двойка:

Нарушено доверие?
Ежедневни спорове?
Проблеми с комуникацията?
Изчезна ли емоционалната интимност?
Проблем ли е физическата близост?
Чувствате ли се неразбрани или пренебрегнати?
 
Когато двойките са заедно дълго време те често губят представа, какво върви добре и какво е минало добре.
 
ТЕРАПИЯ НА ДВОЙКАТА помага на двойките:
✔️ да овладеят трудни житейски ситуации
✔️ да намерят отново яснота и откритост във връзката си
✔️ да подобрят комуникацията по между си
✔️ да изяснят даден конфликт
✔️ да възстановят отново положително си отношение
 
Като Терапевт на Двойката и Психологически Консултант, Лайф Коуч и Бахов терапевт ще ви подкрепям в различни ситуации в партньорството ви.

Свържете се с мен:

https://www.kinayakimova.com/bg/contacts


 

Бахова терапия
 
Цветните есенции на д-р Бах връщат вътрешния ни баланс и оказват изключително благоприятно влияние върху физическото и емоционалното състояние на човек при това по напълно безвреден начин.
 
Аз съм Кина Якимова и помагам на хората да възстановят емоционалното си здраве чрез есенциите на Д-р Бах, които помагат при:
• депресивни състояния
• преумора и изтощение
• носталгия
• безсъние
• нетърпение
• гняв, обида и вина
• непоносимост
• самота
• липса на вяра
• безнадежност и отчаяние
• страхове и паники
• не можете да казвате НЕ
 
Аз ще ви изготвя вашата индивидуална комбинация от есенциите на Д-р Бах, като ще се съобразя с вашето физическо и емоционално състояние в момента.
 
За записване на час и връзка с мен:

Житейски тренинг / Лайф Коучинг

Бъди себе си!

Бахова Терапия

„Лечение чрез хармонизиране на съзнанието".