Политика за поверителностЛичните данни (наричани по-нататък най-вече „данни“) ще бъдат обработвани от нас само доколкото е необходимо и с цел предоставяне на функционален и лесен за ползване уебсайт, включително неговото съдържание и услугите, предлагани там.

Съгласно член 4 № 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, т.е. Общият регламент за защита на данните (наричан по-долу „ОРЗД“), „обработка“ е всеки процес, извършен със или без помощта на автоматизирани процеси или всяка подобна поредица от процеси с лични данни, като събиране, записване, организиране, подреждане, съхраняване, адаптиране или промяна, четене, заявка, използване, разкриване чрез предаване, разпространение или друга форма на предоставяне, сравнение или свързването, ограничаването, заличаването или унищожаването.

Със следната декларация за защита на данните Ви информираме по-специално за вида, обхвата, целта, продължителността и правната основа на обработването на лични данни, доколкото решаваме самостоятелно или заедно с други относно целите и средствата за обработка. Освен това ще ви информираме по-долу за компонентите на трети страни, които използваме за целите на оптимизацията и за повишаване на качеството на използване, доколкото трети страни обработват данни на своя собствена отговорност.

Нашата декларация за защита на данните е структурирана, както следва:

I. Информация за нас като отговорни
II. Права на потребителите и субектите на данни
III. Информация относно обработката на данни


I. Информация за нас като отговорни

Отговорният доставчик на този уебсайт по отношение на закона за защита на данните е:

Kina Yakimova
Krankenhausstr. 1
86179 Augsburg


Телефон: 0049 176 5744 1668
E-Mail: info@ky-lifecoach.com
Homepage: www.ky-lifecoach.com
II. Права на потребителите и субектите на данни

По отношение на обработката на данни, описана по-подробно по-долу, потребителите и субектите на данни имат право

за потвърждение дали данните, които се отнасят до Вас, се обработват, за информация за обработените данни, за допълнителна информация относно обработката на данни и за копия на данните (вж. също член 15 от ОРЗД);
да коригира или попълни неверни или непълни данни (вж. също член 16 от ОРЗД);
до незабавното изтриване на данните, отнасящи се до тях (вж. също чл. 17 от ОРЗД), или като алтернатива, ако се изисква допълнителна обработка в съответствие с чл. 17, ал. 3 от ОРЗД, ограничаване на обработването в съответствие с чл.
да получават данните, отнасящи се до тях и предоставени от тях, и да ги прехвърлят на други доставчици / отговорни страни (вж. също чл. 20 GDPR);
да се оплакват пред надзорния орган, ако те са на мнение, че данните, които ги засягат, се обработват от доставчика в нарушение на разпоредбите за защита на данните (вж. също чл. 77 от ОРЗД).

Освен това доставчикът е длъжен да уведоми всички получатели, на които доставчикът е разкрил данни за всяка корекция или изтриване на данни или ограничението на обработката, което се извършва въз основа на членове 16, 17, параграф 1, 18 от GDPR преподаване. Това задължение обаче не съществува, ако това уведомление е невъзможно или включва непропорционални усилия. Независимо от това, потребителят има право на информация за тези получатели.

Съгласно член 21 от ОРЗД, потребителите и субектите на данни също имат право да възразят срещу бъдещата обработка на данните, които ги засягат, при условие че данните се предоставят от доставчика в съответствие с чл. 6, ал. 1, ал. е) GDPR се обработват. По-специално се допуска възражение срещу обработката на данни с цел директна реклама.

III. Информация относно обработката на данни

Вашите данни, обработени при използване на нашия уебсайт, ще бъдат изтрити или блокирани веднага щом целта на съхранението вече не се прилага, изтриването на данните не противоречи на никакви законови изисквания за запазване и по-долу не е дадена друга информация за отделни методи за обработка.


Бисквитки

а) бисквитки на сесията / бисквитки на сесията

Ние използваме така наречените бисквитки на нашия уебсайт. „Бисквитките“ са малки текстови файлове или други технологии за съхранение, които се съхраняват и съхраняват на вашето устройство от интернет браузъра, който използвате. Тези бисквитки обработват определена информация за вас поотделно, като например вашия браузър или данни за местоположението или вашия IP адрес.

б) бисквитки на трети страни

Нашият уебсайт може също да използва бисквитки от партньорски компании, с които работим с цел реклама, анализ или функционалността на нашия уебсайт.

Моля, обърнете се към следната информация за подробности относно това, по-специално за целите и правното основание за обработка на такива бисквитки на трети страни.

в) възможност за елиминиране

Можете да предотвратите или ограничите инсталирането на бисквитки, като настроите вашия интернет браузър. Можете също така да изтриете бисквитки, които вече са запазени по всяко време. Необходимите за това стъпки и мерки обаче зависят от конкретния интернет браузър, който използвате. Ако имате някакви въпроси, моля, използвайте помощната функция или документацията на вашия интернет браузър или се свържете с неговия производител или поддръжка. В случай на така наречените флаш бисквитки обаче обработката не може да бъде предотвратена чрез настройките на браузъра. Вместо това трябва да промените настройката на вашия Flash плейър. Стъпките и мерките, необходими за това, също зависят от конкретния Flash плейър, който използвате. Ако имате някакви въпроси, моля, използвайте функцията за помощ или документацията на вашия Flash плейър или се свържете с производителя или поддръжката на потребителя.

Ако обаче предотвратите или ограничите инсталирането на бисквитки, това може да означава, че не всички функции на нашия уебсайт могат да бъдат използвани в пълната им степен.

Свързване на социални медии чрез графична или текстова връзка

Ние също така рекламираме присъствия в социалните мрежи, изброени по-долу на нашия уебсайт. Интеграцията се осъществява чрез свързана графика на съответната мрежа. Използването на тази свързана графика предотвратява, че когато се извика уебсайт, който има приложение за социални медии, автоматично се установява връзка със съответния сървър на социалната мрежа, за да се покаже графика на самата съответна мрежа. Потребителят се препраща към услугата на съответната социална мрежа само чрез щракване върху съответната графика.

След препращане на потребителя, информацията за потребителя се записва от съответната мрежа. Не може да се изключи, че данните, събрани по този начин, ще бъдат обработвани в САЩ.

Това първоначално са данни като IP адрес, дата, час и посетената страница. Ако потребителят е влязъл в своя потребителски акаунт на съответната мрежа през това време, мрежовият оператор може, ако е необходимо, да присвои информацията, събрана от конкретното посещение на потребителя, в личния акаунт на потребителя. Ако потребителят взаимодейства чрез бутон „споделяне“ в съответната мрежа, тази информация може да бъде запазена в личния потребителски акаунт на потребителя и публикувана, ако е необходимо. Ако потребителят иска да предотврати директно присвояване на събраната информация към неговия потребителски акаунт, той трябва да излезе, преди да щракне върху графиката. Също така е възможно да конфигурирате съответния потребителски акаунт съответно.

Следните социални мрежи са свързани към нашия сайт:

Facebook

Facebook Ireland Limited, площад 4 Grand Canal, Дъблин 2, Ирландия, дъщерно дружество на Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Пало Алто, Калифорния 94304, САЩ.

Декларация за защита на данните: https://www.facebook.com/policy.php

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics на нашия уебсайт. Това е услуга за уеб анализ, предоставена от Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия, наричана по-долу „Google“.

Услугата Google Analytics се използва за анализ на поведението на използване на нашия уебсайт. Правното основание е член 6, параграф 1, буква 1 е) GDPR. Нашият законен интерес е в анализа, оптимизацията и икономическата работа на нашия уебсайт.

Употребата и свързаната с потребителя информация, като IP адрес, местоположение, време или честота на посещенията на нашия уебсайт, се предават на сървър на Google в САЩ и се съхраняват там. Ние обаче използваме Google Analytics с така наречената функция за анонимизиране. С тази функция Google съкращава IP адреса в рамките на ЕС или ЕИП.

Данните, събрани по този начин, от своя страна се използват от Google, за да ни предоставят оценка на посещението на нашия уебсайт и дейностите по използване там. Тези данни могат да се използват и за предоставяне на други услуги, свързани с използването на нашия уебсайт и използването на Интернет.

Google заявява, че няма да свързва вашия IP адрес с други данни. Освен това Google поддържа

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Допълнителна информация за защита на данните е достъпна за вас, например също и за възможностите за предотвратяване на използването на данни.

Google също предлага

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

т. нар. добавка за деактивиране заедно с допълнителна информация за това. Тази добавка може да се инсталира с обичайните интернет браузъри и ви предлага допълнителен контрол върху данните, които Google събира, когато посещавате нашия уебсайт. Добавката информира JavaScript (ga.js) на Google Analytics, че информацията за посещението на нашия уебсайт не трябва да се предава на Google Analytics. Това обаче не пречи на информацията да се предава на нас или на други услуги за уеб анализ. Разбира се, можете също да разберете в тази политика за поверителност дали и кои други услуги за уеб анализ се използват от нас.

Muster-Datenschutzerklärung der Anwaltskanzlei Weiß & Partner