Психологическо Консултиране

Психологическото консултиране е за здрави хора, които могат да управляват живота си, но не могат да намерят пътя.

Психологическото консултиране помага за постигане на яснота в трудна лична или професионална ситуация. Той дава нова ориентация и укрепва вашите лични ресурси. По този начин опознавате себе си по-добре, можете да се справяте с конфликти, и имате възможност да погледнете на живота си от различна гледна точка.

Психологическият съветник не може да отговори на въпроса, но може да ви помогне да намерите отговора сами. Чрез целенасочени въпроси и обобщение, подобрявате саморефлексията си и получавате ясна представа за своите силни и слаби страни, цели и нужди.Като психологически съветник ще ви подкрепям в следните области:

 
 • Семейни проблеми
 • Проблеми в отношенията (партньор, родители, приятели)
 • Справяне с конфликти
 • Загуба на работа
 • Баланс между работа и личен живот
 • Справяне със стреса
 • Развод или раздяла
 • Професионално ориентиране
 • Жизнени промени
     Питате се:
     Какъв е смисълът на животът ми?

     До кога ще се справям сам?
     До кога ще се борите сами?
 
 • Позволете ми да ви помогна да се справите с проблемите си, да промените живота си и да живеете по-добре.
 
 • Свържете с мен за да намерим заедно решението на вашата житейска ситуация.


 

Бахова терапия
 
Цветните есенции на д-р Бах връщат вътрешния ни баланс и оказват изключително благоприятно влияние върху физическото и емоционалното състояние на човек при това по напълно безвреден начин.
 
Аз съм Кина Якимова и помагам на хората да възстановят емоционалното си здраве чрез есенциите на Д-р Бах, които помагат при:
• депресивни състояния
• преумора и изтощение
• носталгия
• безсъние
• нетърпение
• гняв, обида и вина
• непоносимост
• самота
• липса на вяра
• безнадежност и отчаяние
• страхове и паники
• не можете да казвате НЕ
 
Аз ще ви изготвя вашата индивидуална комбинация от есенциите на Д-р Бах, като ще се съобразя с вашето физическо и емоционално състояние в момента.
 
За записване на час и връзка с мен:

Житейски тренинг / Лайф Коучинг

Бъди себе си!

Бахова Терапия

„Лечение чрез хармонизиране на съзнанието".