ОНЛАЙН ТЕРАПИЯ НА ДВОЙКАТА

на живо
80.00 EUR
Това се случва във вашата двойка:
Нарушено доверие?
Ежедневни спорове?
Проблеми с комуникацията?
Изчезна ли емоционалната интимност?
Проблем ли е физическата близост?
Чувствате ли се неразбрани или пренебрегнати?

 
закупи за 80.00 EUR
Когато двойките са заедно дълго време те често губят представа, какво върви добре и какво е минало добре.
 
ОНЛАЙН ТЕРАПИЯ НА ДВОЙКАТА помага на двойките:
✔️ да овладеят трудни житейски ситуации
✔️ да намерят отново яснота и откритост във връзката си
✔️ да подобрят комуникацията по между си
✔️ да изяснят даден конфликт
✔️ да възстановят отново положително си отношение
 
Като Терапевт на Двойката и Психологически Консултант ще ви подкрепям в различни ситуации в партньорството ви.

 
Онлайн сесия с продължителност 90 минути.