МЕДИТАЦИЯ - НА МОЯТА МИЛА МАЙКА

на запис
9.00 BGN
 ❤️ Когато приемете майка си от цялото си сърце
 ❤️ Когато я почитате и уважавате като майка, която ви е дала най-ценното - ЖИВОТА
 ❤️ То тогава ще имаге успех във всички сфери от живота 
 
Приветствам ви да изградите тази връзка с майка си чрез Медитацията - НА МОЯТА МИЛА МАЙКА.


 
закупи за 9.00 BGN
На моята мила майка
 
Когато си спомня за теб:
 • ме озарява усмивка при спомена за звънкия ти смях
 • гайда засвирва в ушите ми и тъпан забива в сърцето ми
 • долавям мирисът на морето и шума на морските вълни
 • запявам народна песен
 • любов и топлина изпълва сърцето ми
 • кураж и сила ме спохождат
 • всичките ми тревоги се смаляват
 • бдя зорко над децата ми, както си ме напътствала
 • отправям благодарствена молитва към Бог, че ми е дал такава прекрасна майка
 
Мила моя майко,
 
 • Ти си Слънцето, което стопля Земята
 • Ти си Земята, която храни своите чеда
 • Ти си Водата, която дарява живот
 • Ти си Вятърът, който носи Надежда
 • Ти си Огънят, който грее в гърдите ми
 
Благодаря ТИ за най-ценното което си ми дала – МОЯ ЖИВОТ
Обичам те и ще те нося завинаги в Сърцето си!
 
Прекланям се пред Величието ти!

 
Твоето прекрасно дете!
 
Кина
Взаимствана от Берт Хелингер и обогатена от Кина Якимова